Ridavgifter HT 2021

Ridpriset för HT 2021- VT 2022

Ridolek 4-6 år, 30 min ridning, upp/avsittning ingår + 20 min ponnypyssel        175 kr/lektion

Nybörjare 6-12 år 30 min ridning, upp/avsittning ingår + 20 min ponnypyssel  175 kr/lektion

Junior Vit, Grön, Röd  9-10 elev/grupp 45 min ridning +20 min märkesteori. 215 kr/lektion

Junior Tgr LD-LB  6-7 elever, 50 min+ 10 teoritillfällen  245 kr/ lektion,

Junior TGR egen ponny/häst 50 min 230 kr

Vuxengrupp allround, 7-9 elever, 45 min 250 kr/lektion

VUX-TGR grupp avancerad nivå, 6-7 elever, 50 min 250 kr/lektion, egen häst 235 kr/lektion

Egen häst i ord kvällsgrupp 235 kr

Privatlektion:
Hopp/dressyrträning
egen häst 45 min  400 kr/ 30 min 300 kr

Dressyr/markarbete / uteridnin lektionshäst 45 min 500 kr/ 30 min 400 kr
ej ordinarie elev + 100 kr

Eleven skall borsta, sadla, tränsa och skritta fram till utsatt tid och sköta om hästen och utrustningen
efter lektionen.

FV, 1 häst+ personal, 30 min 370 kr


Betalning till swish 0733929235, skriv elevens namn.

Ridupplevelse, 1-1,5 tim för vuxna 2 personer, här ingår personal som visar och hjälper till med alla förberedelser mm. Ca 45 min ridtid  600 kr/pers

Studiebesök och Ridning grupper dagtid:

Grundavgift 200:- ridning  ca 20 min-½ tim 170:-/person  om du gör i ordning hästen själv innan och efter 220:-/person om du behöver hjälp.