Unghästarnas resa…

Dessa två är nu hos Julia Kringstad i Malmö. Hon kommer att fortsätta med deras utbildning.

 

 Här är det lilla tuffa Just Noble ”Nobbie” f. 2003 e. Character – u Polyminka

 Axwell, ” Axel” f. 2003 e. Character – Iowa